Palkitseminen

Hallinnointi

Palkka-ja palkkioselvitys

Technopoliksen palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman vuoden 2015 hallinnointikoodin mukaisesti.

Palkka- ja palkkioselvitys sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista sekä palkitsemisraportin, jossa selostetaan edellisen tilikauden aikana maksetut palkkiot sekä vertailutietona raportointitilikautta edeltävän tilikauden aikana maksetut palkkiot. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilta.

Julkinen ostotarjous

28.8.2018 Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l. julkisti tekevänsä vapaaehtoisen, Technopoliksen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Technopoliksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Technopoliksen tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l. toteutti ostotarjouksen 16.10.2018 ja on käynnistänyt Technopoliksen jäljellä olevia osakkeita koskevan lunastusmenettelyn lunastaakseen kaikki loput jäljellä olevat vähemmistöosakkeenomistajien hallussa olevat Technopoliksen osakkeet.

 

Palkka- ja palkkioselvitys sisältää seuraavat osat:

Viimeksi päivitetty 28.2.2019