Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallinnointi

Hallituksen jäsenten palkitseminen

7.11.2018 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen vuonna 2019 päättyvältä toimikaudelta.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Heillä ei myöskään ole osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä, eivätkä he kuulu yhtiön muiden palkitsemisjärjestelmien piiriin.

 

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti hallitukselle maksettavista palkkioista seuraavasti:

Vuosipalkkiot Kokouspalkkiot
  • 57 800 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
  • 33 100 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle (mikäli hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana) sekä
  • 27 600 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle
  • 600 euroa hallituksen jäsenille ja 1 200 euroa hallituksen puheenjohtajalle
  • 600 euroa valiokuntien jäsenille ja 800 euroa valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa
  • Kokouksista, jotka pidetään jäsenen asuinmaan ulkopuolella ja joissa jäsen on fyysisesti läsnä kokouspaikalla, maksetaan kuitenkin kokouspalkkiota 900 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 900 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 1 200 euroa valiokuntien kokoukselta.

Hallituksen jäsenille, jotka toimivat yhtiön hallituksessa 6.11.2018 saakka, on maksettu palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätöksen mukaisesti. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvattiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Viimeksi päivitetty 28.2.2019