Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Hallinnointi

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Kiinteiden kuukausipalkkojensa lisäksi johtoryhmän jäsenet voivat saada vuosibonusta, jonka suuruus määräytyy hallituksen vahvistamien tulostavoitteiden toteutumisen perustella ja joka on enimmäismäärältään 40 % johtoryhmän jäsenen säännöllisestä vuosipalkasta. Yhtiön osakepohjaiset kannustinjärjestelmät on lakkautettu Technopolis Oyj:n osakkeista tehdyn julkisen ostotarjouksen toteutumisen yhteydessä ja niistä maksettavat palkkiot maksetaan toukokuun 2019 loppuun mennessä.

Yhtiön hallitus päätti 28.8.2018 yhtiön toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille sekä tietyille muille avainhenkilöille maksettavista harkinnanvaraisista käteispalkkioista, joiden maksaminen on ehdollinen Ostotarjouksen toteuttamiselle ja sille, ettei palkkioon oikeutettu irtisanoudu ennen palkkion maksamista arviolta 30.4.2019. Harkinnanvaraisen käteispalkkion maksamisen tavoitteena on (i) kompensoida Ostotarjouksen aiheuttamaa lisätyötä ja (ii) edistää palkkioon oikeutettujen pysymistä yhtiön palveluksessa tilanteessa, jossa voi olla vaara avainhenkilöiden lähtemisestä yhtiön palveluksesta. Harkinnanvaraisten käteispalkkioiden määrä on yhteensä enintään 565 000 euroa.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä ja eläke määräytyvät kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenillä ei ole yksilöllisiä eläkejärjestelyjä.

Viimeksi päivitetty 28.2.2019