Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Hallinnointi

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Kiinteiden kuukausipalkkojensa lisäksi johtoryhmän jäsenet voivat saada vuosibonusta, jonka suuruus määräytyy hallituksen vahvistamien tulostavoitteiden toteutumisen perustella ja joka on enimmäismäärältään 40 % johtoryhmän jäsenen säännöllisestä vuosipalkasta. Yhtiön osakepohjaiset kannustinjärjestelmät on lakkautettu Technopolis Oyj:n osakkeista tehdyn julkisen ostotarjouksen toteutumisen yhteydessä ja niistä maksettavat palkkiot maksetaan toukokuun 2019 loppuun mennessä.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä ja eläke määräytyvät kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenillä ei ole yksilöllisiä eläkejärjestelyjä.

Viimeksi päivitetty 30.4.2019