Päätöksentekojärjestys

Hallinnointi

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista päättää vuosittain yhtiön varsinainen yhtiökokous.

Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:n saatua omistukseensa yli 9/10 Technopoliksen osakkeista Technopoliksen 7.11.2018 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin lakkauttaa Technopoliksen osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja valittiin yhtiölle uusi hallitus. Kokouksessa päätettiin myös, että uusille hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Uusi hallitus päätti 7.11.2018 pidetyssä kokouksessaan lakkauttaa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan.

Toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta päättää Technopolis Oyj:n hallitus. 7.11.2018 saakka hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta valmisteli toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset hallitukselle. Hallitus seuraa toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmien toteutumista.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Yhtiön hallitus vahvistaa henkilöstön palkitsemisessa ja kannustinjärjestelmissä noudatettavat periaatteet sekä päättää yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmistä. 7.11.2018 saakka hallitusta avusti palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta, jonka tehtävänä oli valmistella ja kehittää yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyviä periaatteita ja palkitsemisjärjestelmiä sekä valvoa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyyttä, tarkoituksenmukaisuutta, kilpailukykyä ja toimivuutta.

Toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista, mahdollisesta yhtiön tulokseen ja henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvasta vuosibonuksesta sekä yhtiön avainhenkilöille suunnatuista palkkiojärjestelmistä.

Hallituksen valtuutukset koskien palkitsemista

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2018 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Lisätietoja valtuutuksista on saatavilla varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätöksiä koskevasta tiedotteesta.

Viimeksi päivitetty 28.2.2019