Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallinnointi

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Keith Silverangin kiinteä kokonaisvuosipalkka on 1.11.2018 lähtien 500 000 euroa. Luontoisetuihin kuuluvat puhelinetu ja autoetu, jotka sisältyvät verotusarvojensa määrällä laskettuna kiinteään kuukausipalkkaan.

Toimitusjohtaja voi saada vuosibonusta, jonka suuruus määräytyy hallituksen vahvistamien tulostavoitteiden toteutumisen perustella siten, että vuosibonuksen enimmäismäärä on 50 % toimitusjohtajan säännöllisestä vuosipalkasta. Yhtiön osakepohjaiset kannustinjärjestelmät on lakkautettu Technopolis Oyj:n osakkeista tehdyn julkisen ostotarjouksen toteutumisen yhteydessä ja niistä maksettavat palkkiot maksetaan toukokuun 2019 loppuun mennessä.

Yhtiön hallitus päätti 28.8.2018 yhtiön toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille sekä tietyille muille avainhenkilöille maksettavista harkinnanvaraisista käteispalkkioista, joiden maksaminen on ehdollinen Ostotarjouksen toteuttamiselle ja sille, ettei palkkioon oikeutettu irtisanoudu ennen palkkion maksamista arviolta 30.4.2019. Harkinnanvaraisen käteispalkkion maksamisen tavoitteena on (i) kompensoida Ostotarjouksen aiheuttamaa lisätyötä ja (ii) edistää palkkioon oikeutettujen pysymistä yhtiön palveluksessa tilanteessa, jossa voi olla vaara avainhenkilöiden lähtemisestä yhtiön palveluksesta. Harkinnanvaraisten käteispalkkioiden määrä on yhteensä enintään 565 000 euroa.

Toimitusjohtajan toimisopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti 6 kuukautta. Toimitusjohtajalla on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan sopimussuhteen päättymiskorvaukseen.

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Toimitusjohtajalla ei ole yksilöllistä eläkejärjestelyä.

Viimeksi päivitetty 28.2.2019