Vuosibonukset

Hallinnointi

Vuosibonukset

Vuosittaisia yhtiön tulokseen ja henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvia vuosibonuksia koskeva lyhyen aikavälin suorituspalkkiojärjestelmä on suunnattu koko Technopoliksen henkilöstölle.

Toimitusjohtajan vuosibonuksen enimmäismäärä on enintään 50 % toimitusjohtajan säännöllisestä vuosipalkasta ja johtoryhmän muiden jäsenten osalta vuosibonuksen enimmäismäärä on enintään 40 % johtoryhmän jäsenen säännöllisestä vuosipalkasta. Muun henkilöstön osalta vuosibonuksen enimmäismäärä vaihtelee henkilöstöryhmittäin 10–30 % välillä laskettuna säännöllisestä vuosipalkasta.

Asetetut tavoitteet tukevat yhtiön strategiaa ja vuosisuunnitelmia. Suoritusta mitataan muun muassa käyttökatteen, vuokrausasteen, asiakastyytyväisyyden ja investointien etenemisen avulla. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten tulos- ja suoritustavoitteet sekä niiden toteumat vahvistaa hallitus. Hallituksen vahvistamien tulos- ja suoritustavoitteiden täyttyminen arvioidaan tilikausittain ja vuosibonuksen suuruus määräytyy tavoitteiden toteutumisen perusteella. Vuosibonus maksetaan tilikautta seuraavan vuoden helmikuussa.

Mikäli palkkionsaaja vastaanottaa vuosibonusjärjestelmään perustuvan palkkion, joka jälkikäteen osoittautuu tulleen virheellisesti maksetuksi palkkionsaajan tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä johtuvasta syystä, hallituksella on oikeus jälkikäteen muuttaa vuosibonuksen määrää ja periä vuosibonusta takaisin.

Vuosibonukseen oikeutettujen henkilöiden valinnan mukaisesti osa vuosibonuksesta voidaan maksaa Technopolis Oyj:n henkilöstön perustamaan henkilöstörahastoon.

Viimeksi päivitetty 28.2.2019