Riskienhallinta

Technopoliksen merkittävimmät riskit ovat korkoriski, maantieteellinen keskittyminen, valuuttariski sekä asiakas- ja henkilöstöriskit. Yhtiön hallitus on vastuussa siitä, että konsernin riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tekee päätökset strategiasta ja kaikista merkittävimmistä investoinneista.

Liiketoiminnan riskienhallinta on kuvattu osana johtamisprosesseja ja on siten prosessien sisäisen tarkastuksen kohteena.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Technopoliksen liiketoiminnan ja rahoituksen riskeistä on annettu viimeisessä osavuosikatsauksessa, vuosikertomuksessa sekä Technopolis sijoituskohteena -osiossa.