Tase ja rahoitus

  31.12.1831.12.17 muutos%
Taseen loppusummamilj. euroa1 752,81 719,8 1,9
Korolliset velatmilj. euroa892,8805,0 10,9
Rahavaratmilj. euroa23,871,8 -66,9
Keskimääräinen laina-aikavuotta0,84,5 -82,2
Luototusaste (LTV)% 53,350,1 -
Omavaraisuusaste% 40,844,8 -
Vakavaraisuusaste% 49,642,6 -
Vakuudellinen vakavaraisuusaste% 35,135,3 -
Reaalivakuudesta vapaan
omaisuuden osuus
% 21,013,8 -
Korkokatekerroin3,94,3 -9,2

Korollisten velkojen keskikorko 31.12.2018 oli 2,19 % (2,60 %).

Muutos keskimääräisessä laina-ajassa liittyy määräysvallan muutostilanteeseen suurimmassa osassa Technopoliksen rahoitussopimuksia ja sen seurauksena sovitusta kuuden kuukauden stand still -ajanjaksosta. Technopolis on aloittanut neuvottelut uudelleenrahoituksesta. Yhtiön johto uskoo neuvottelujen johtavan positiiviseen lopputulemaan ja että yhtiön rahoitus on turvattu.

Korollisten velkojen jakauma (31.12.2018)

yhteensä 892,8 milj. euroa

  • Korollisten velkojen keskikorko oli 2,19 % (2,60 %).
  • Konsernin korkosidonnaisuusaika oli 3,8 (4,6) vuotta.
  • Konsernin korollisista veloista 41,6 % (69,0 %) oli joko korkosuojattuja tai kiinteäkorkoisia lainoja.

Korollisten velkojen erääntyminen (joulukuu, 2018)

Viimeksi päivitetty 28.2.2019