Joukkovelkakirjalainat

Talous ja rahoitus

Joukkovelkakirjalainat

Finanssivalvonta on 2.9.2016 hyväksynyt Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan, joka sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta (”Rekisteröintiasiakirja”). Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta siitä, kun Rekisteröintiasiakirja on hyväksytty.

Rekisteröintiasiakirja

Arvopaperiliite ja tiivistelmä

Technopolis julkaisi 7.12.2018 ilmoituksen, joka koski vuonna 2020 erääntyvää etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaa kiinteäkorkoista vakuudetonta 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa. Yhtiö ilmoitti, että 16.10.2018 oli tapahtunut joukkovelkakirjalainan ehtojen mukainen määräysvallan vaihtuminen. Tapahtuman seurauksena joukkovelkakirjojen haltijoilla oli oikeus vaatia takaisinostoa 16.11.2018 mennessä. Technopolis sai määräaikaan mennessä 11 182 takaisinostoa koskevaa pätevää ilmoitusta, joiden nimellismääräinen kokonais-pääoma oli yhteensä 11,182 milj. euroa eli noin 7,5 % kaikkien joukkovelkakirjojen nimellismääräisestä koko-naispääomasta.

Technopolis maksoi 16.1.2019 ilmoituksen mukaisesti 101 prosenttia takaisinostettavien joukkovelkakirjojen nimellismäärästä sekä ennakkomaksupäivään mennessä takaisinostettaville joukkovelkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot. Maksu johtui joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesta määräysvallan muutostilanteesta. Samassa yhteydessä Technopolis mitätöi takaisinostetut joukkovelkakirjat, minkä jälkeen ulkona olevien joukkovelkakirjojen nimellismääräinen kokonaispääoma on 138 818 000 euroa.

Notice to Noteholders

Instructions to Noteholders

Technopolis julkaisi 2.4.2019 ilmoituksen lunastaa 29.5.2019 ulkona olevan vuonna 2020 erääntyvän etuoikeus-asemaltaan parhaassa asemassa olevan kiinteäkorkoisen, vakuudettoman joukkovelkakirjalainansa kokonaan velkakirjojen ehtojen mukaisesti. Velkakirjat lunastetaan 100,9375 prosentin lunastushinnalla. Lisäksi maksetaan lunastuspäivään mennessä kertyneet ja  maksamattomat korot. Englanninkielinen ilmoitus lunastuksesta velkakirjanhaltijoiden edustajalle sekä velkakirjojen haltijoille toimitetaan postitse. Lunastus ei edellytä Velkakirjojen haltijoilta mitään toimenpiteitä.

Voluntary Call Letter to Noteholders

Viimeksi päivitetty 2.4.2019