Taloudellisten riskien hallinta

Talous ja rahoitus

Taloudellisten riskien hallinta

Technopolis-konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on turvata konsernin toiminnoille riittävä rahoitus kilpailukykyisin ehdoin sekä vähentää korko- ja valuuttakurssivaihtelujen negatiivista vaikutusta konsernin tulokseen, taloudelliseen asemaan ja rahavirtaan.

Rahoitusriskien hallinnan yleiset periaatteet on esitetty konsernin hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa. Technopolis pienentää rahoitusriskejä käyttämällä eri rahoituslähteitä hajautetusti, hyödyntämällä erilaisia rahoitusinstrumentteja ja erääntymisaikoja sekä ylläpitämällä riittäviä sitovia luottolimiittejä. Lisäksi Technopolis käyttää johdannaissopimuksia suojautumiseen korko- ja valuuttakurssivaihtelujen negatiivisia vaikutuksia vastaan. Keskeisiä rahoitusriskien hallinnan tunnuslukuja raportoidaan säännöllisesti Technopoliksen tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Konsernin korolliset velat 31.12.2018 olivat 892,8 (805,0) milj. euroa. Keskimääräinen lainapääomilla painotettu laina-aika oli 0,8 (4,5) vuotta. Konsernin korollisista veloista 41,6 % (69,0 %) oli joko korkosuojattuja tai kiinteäkorkoisia lainoja. Konsernin korkosidonnaisuusaika oli 3,8 (4,6) vuotta mukaan lukien suojaukset vuosille 2019–2021. Rahamarkkina-korkojen yhden prosenttiyksikön nousu kasvattaisi korkokuluja 2,0 (2,5) milj. euroa vuodessa.

Konserni altistuu valuuttakurssivaihteluille Norjan kruunun, Venäjän ruplan, Ruotsin kruunun ja Tanskan kruunun osalta. Konsernin altistumisen kannalta merkittävimpien valuuttojen kurssimuutosten välittömät vaikutukset liikevoittoon, taseeseen ja omavaraisuuteen 31.12.2018 tilanteen mukaan on esitetty alla.

Valuuttakurssin %-muutos suhteessa euroonTransaktioriskin vaikutusMuuntoero-vaikutusKokonaisvaikutus omaan pääomaanOmavaraisuus-aste
RUB -10
RUB +10
0,0
0,0
-5,9
7,2
-5,9
7,2
40,6 %
41,0 %
NOK -10
NOK +10
-2,1
2,6
-7,8
9,5
-9,9
12,1
40,4 %
41,2 %
SEK -10
SEK +10
0,0
0,0
-4,7
5,8
-4,7
5,8
40,6 %
41,0 %

Kauden lopussa Venäjän tytäryhtiön yhteenlaskettu pääoma oli 5,2 miljardia Venäjän ruplaa, Norjan tytär-yhtiöiden 854,8 miljoonaa Norjan kruunua ja Ruotsin tytäryhtiöiden 531,4 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Lisätietoja viimeisimmästä osavuosikatsauksesta sekä vuoden 2018 tilinpäätöksestä. (Liitetieto 22).

Viimeksi päivitetty 28.2.2019