Taloudelliset tavoitteet

Talous ja rahoitus

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja niiden saavuttaminen

TavoiteTavoitetaso2017 toteuma2018 toteuma
EPRA tulos per osake, kasvu8-10 % vuodessa-4,4 %*-16,3 %
EPRAn mukainen oman pääoman tuotto>8 % vuodessa9,1 %7,7 %
EPRA nettovarallisuus per osake, kasvu>5 % vuodessa8,0 %3,5 %
Omavaraisuusaste>35 %44,8 %40,8 %

* EPRA tulos per osake kasvu oli negatiivinen vuonna 2017, mikä johtui osakeannista vuonna 2016

 

Viimeksi päivitetty 28.2.2019