Asiakastarpeet ajavat kasvua

Useat megatrendit vaikuttavat Technopoliksen liiiketoimintaan ja ohjaavat asiakastarpeiden kehitystä. Technopoliksen toimintaa kehitetään asiakastarpeiden pohjalta.

Megatrendit vaikuttavat Technopoliksen liiketoimintaan

Jakamistalous

 • “Kaikkea ei tarvitse omistaa itse” -ajattelutapa
 • Resurssien niukkuus
 • Vaihteleva liiketoimintaympäristö

Kaupungistuminen

 • Kampusten keskittyminen kasvukeskuksiin
 • Sijainti hyvin liikenneyhteyksien varrella
 • Tilankäytön tehokkuus

Ilmastonmuutos

 • Energiatehokkuus
 • CO2-päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten minimointi
 • Elinkaariajattelu

Digitalisaatio

 • Virtuaaliset työkalut ja työympäristöt
 • Tietoon perustuvat palvelut
 • Älykkäät rakennukset
 • Koneoppiminen ja keinoäly

Asiakkaiden tarpeet määrittävät suunnan

Joustavuus:

 • Lyhyempien ja joustavampien vuokrasopimusten sekä coworking-tilojen kysyntä kasvaa
 • Valmius maksaa joustavuudesta ja muutosnopeudesta

Vähemmän neliöitä:

 • Tehokkuus = vähemmän neliöitä henkilöä kohden
 • Palvelujen ulkoistaminen, yhteinen työympäristö ja palveluinfrastruktuuri laskevat kustannuksia

Palvelu ja laatu

 • Kilpailu avainhenkilöistä kasvaa ja hyvistä työtilaratkaisuista tulee kilpailuetu
 • Työtilojen tuettava sekä etätyötä että tiimityöskentelyä
 • Työnantajat eivät voi tinkiä työtyytyväisyydestä ja tuottavuudesta

Viimeksi päivitetty 9.7.2018