Kestävä kehitys

Vihreä rakentaminen ja kiinteistöjen ympäristösertifioinnit ovat lyöneet itsensä läpi Eurooppalaisilla kiinteistömarkkinoilla viimeisen kymmenen vuoden aikana ja niillä on merkittävä vaikutus myös kiinteistöjen arvoon. Kiinteistöjen ympäristösertifioinnit ovat myös tehokkaita työkaluja riskien hallinnassa.

Tutkimusten perusteella vihreällä rakentamisella ja kiinteistöjen ympäristöluokituksilla on positiivinen vaikutus vuokralaisten hyvinvointiin ja työtehokkuuteen, jotka ovat avainasemassa asiakastyytyväisyyden luomisessa. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden hyvinvointi vaikuttavat vuokralaisten pysyvyyteen ja kiinteistöjen vuokrausasteeseen.

Technopoliksella hyödynnetään vastuullisuustyön ja vastuullisuusraportoinnin pohjana vakiintuneita kansainvälisiä standardeja ja viitekehyksiä.  Esimerkiksi kolmannen osapuolen verifioimia ympäristöluokituksia (LEED, Leadership in Energy and Environmental Design) käytetään rakennushankkeiden ja käytössä olevien kiinteistöjen ympäristövaikutusten hallinnassa.

Technopoliksen vastuullisuustyötä ohjaavat vastuullisuuden strate­ginen lähestymistapa ja yrityksen arvot. Haluamme keskittyä oman toimintamme kannalta tärkeimpiin aihepiireihin, joita ovat Yhteinen työympäristö, Kestävä tehokkuus ja Osaaminen ja rehtiys.

Technopolis on edelläkävijä vastuullisuudessa

Technopolis on edelläkävijä kiinteistöalan vastuullisuudessa. Meille on erittäin tärkeää kehittää liiketoimintamme vastuullisuutta ja kestävyyttä. Alla muutamia valikoituja nostoja Technopoliksen vastuullisuustyöstä:

Global Reporting Initiative

Olemme julkaisseet vuosittaisen vastuullisuusraportin vuodesta 2011 alkaen. Meidän vastuullisuusraporttimme on GRI (Global Reporting Initiative) standardien mukaan laadittu.

GRESB Green Star

Osallistuimme GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) 2017 -vertailuun ja saimme jälleen korkeimman Green Star -luokituksen. Meidät arvioitiin kuudenneksi parhaaksi yritykseksi Eurooppalaisessa viiteryhmässä.

EPRA sBPR Gold

Saimme myös EPRAn kultaisen sBPR-luokituksen tunnustuksena vastuullisuustietojen julkistuksesta.

USGBC LEED

43 %:lla koko kiinteistökannastamme pinta-alalla mitattuna on ympäristösertifiointi.

Corporate Spirit

Corporate Spirit palkitsi Technopoliksen yhtenä Suomen innostavimmista työpaikoista vuoden 2018 alussa.

Viimeksi päivitetty 12.7.2018