Vaiheikas vuosi 2018

”Vuoden 2018 merkittävin tapahtuma oli Kildare Nordic Acquisitions S.à.r.l:n ostotarjous Technopoliksesta ja yritysoston saattaminen päätökseen. Prosessi oli pitkä ja vaativa. Kildaren ja Technopoliksen tiimit tekivät lujasti töitä, ja lopputulos oli kaikkia osapuolia tyydyttävä. Yhdistyminen on edennyt suunnitelmien mukaan osin sen ansiosta, että tiimit ovat tottuneet työskentelemään yhdessä.

Olen tyytyväinen vuoden 2018 operatiiviseen toimintaamme. Liikevaihtomme ja käyttökatteemme olivat hieman edellisvuotta pienemmät. Jyväskylän toimintojen myynti marraskuussa 2017 huomioiden, kasvu oli kuitenkin hyvää. Konsernin liikevaihto laski 1,3 % edellisvuodesta, mutta vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,1 %. Kasvua vauhdittivat pääasiassa korkea vuokrausaste ja palvelujen vahva kasvu. Taloudellinen vuokrausaste oli 95,8 % (96,1 %) vuoden lopussa. Pääkaupunkiseudulla vuokrausaste laski edellisvuoteen verrattuna. Lasku johtui pääasiassa hiljattain avatun Ruoholahti 3 -rakennuksen suhteellisen matalasta vuokrausasteesta, joka kuitenkin parani edellisestä vuosineljänneksestä. Vuokrausasteen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli suurinta Oulussa ja Kuopiossa.

Vuoden lopussa meillä oli käynnissä kahdeksan orgaanista kasvuhanketta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä käynnistimme kaksi suurta hanketta, yhden Espoossa ja toisen Liettuan Vilnassa. Näiden hankkeiden arvo on yhteensä 146 milj. euroa. Näiden hankkeiden käynnistäminen osoittaa, että uusi omistajamme on valmis tekemään merkittäviä investointeja Technopoliksen kasvuun tulevaisuudessa. Kaikkien parhaillaan käynnissä olevien kasvuhankkeiden arvo on yhteensä 294 milj. euroa. Ne ovat kaikki vahvasti arvoa luovia, tukevat asiakkaidemme kasvua ja tuovat kampusten toimintaa tehostavia mittakaavaetuja.

Palveluilla on yhä tärkeämpi osa liiketoiminnassamme, ja ne kasvavat tasaisesti. Vuonna 2018 palvelutuotot nousivat 28,7 milj. euroon (kasvua 13,1 % vertailukaudesta) ja olivat 16,2 % konsernin liikevaihdosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä palveluiden osuus liikevaihdosta oli 17,7 %. Palvelujen kannattavuuteen vaikuttivat merkittävästi UMA-verkoston käyttöönottokulut etenkin toisella vuosipuoliskolla. Palvelujen käyttökate-marginaali vuonna 2018 oli 7,2 % (10,5 %). UMA-verkoston käyttöönottoon liittyvät kulut olivat 3,2 milj.  euroa. Ilman näitä kuluja palvelujen käyttökatemarginaali oli 16,7 % vuonna 2018.

Konsernin koko vuoden käyttökate laski 9,4 % edellisvuodesta ja oli 88,0 (97,1) milj.  euroa. Lasku johtui pää-asiassa merkittävistä julkiseen ostotarjoukseen liittyneistä kuluista, Jyväskylän toimintojen myynnistä sekä UMA-verkoston käyttöönottokuluista. Vertailukelpoinen käyttökatteen kasvu oli 3,6 %.

Tuottovaatimusten lasku vaikutti eniten käypien arvojen positiivisiin muutoksiin. Niiden vaikutus vuonna 2018 oli 21,4 (28,3) milj. euroa, millä oli merkittävä vaikutus liikevoittoon.

Meillä on nyt toiminnassa viisi UMA coworking -tilaa: kaksi Helsingissä, yksi Tukholmassa, yksi Kööpen-haminassa ja yksi Oslossa. Kuluvana vuonna on määrä avata vielä viisi kohdetta Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä vuoden 2020 alussa yksi kohde Espoossa. Olemme erityisen innoissamme Puolan Varsovassa tänä vuonna avattavasta kohteesta, sillä Puola on uusi markkina-alue Technopolikselle.

Lopuksi on myös hyvä nostaa esiin, että Technopolis on käynnistänyt neuvottelut uudelleenrahoituksesta. Uskomme, että ne johtavat positiiviseen lopputulemaan, ja että yhtiön rahoitus on turvattu.”

Viimeksi päivitetty 28.2.2019