Hallinnointi

Technopolis Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.1.2016 voimaantullutta vuoden 2015 hallinnointikoodia.

Technopolis Oyj julkaisee vuosittain hallinnointikoodin edellyttämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tilikaudelta 2017 annettu selvitys on julkaistu 15.2.2018.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Aiemmat selvitykset

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011