Tilintarkastus

Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi varatilintarkastaja. Sekä tilintarkastajan että mahdollisen varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tulee vähintään kerran vuodessa pitää tilintarkastajan kanssa tapaaminen, jossa käsitellään tarkastusohjelmaa ja tarkastustuloksia. Hallituksen keskuudestaan valitsema tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta tilikauden aikana. Tarkastusvaliokunta myös arvioi tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen yhtiökokoukselle.

Technopolis Oyj:n tilintarkastajana on maaliskuusta 2006 lähtien toiminut KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana on 23 maaliskuuta 2017 lähtien ollut Lasse Holopainen, KHT.

Tilintarkastajalle maksettiin vuoden 2017 aikana tilintarkastuspalkkioita 214 (258) tuhatta euroa ja muita palkkioita 56 (313) tuhatta euroa.