Suomi

2

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseutu on Suomen hallinnollinen, koulutuksellinen ja taloudellinen keskus, jonka asukasmäärä on yhteensä noin 1,1 miljoonaa. Suomen 20 yliopistosta kahdeksan toimii pääkaupunkiseudulla, samoin kuin useimpien suomalaisten suuryritysten pääkonttorit. Technopoliksella on kampukset EspoossaHelsingissä ja Vantaalla.

Oulu

Oulu on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakeskus ja väkiluvultaan Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Oulussa on noin 193 000 asukasta ja Oulun yliopistossa on noin 16 000 opiskelijaa. Tutustu Technopoliksen kampuksiin Oulussa.

Tampere

Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki. Kaupungin väkiluku on noin 221 000 ja koko seutukunnan väkiluku noin 313 000. Tampereella on kaksi yliopistoa: Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Niiden yhteenlaskettu opiskelijamäärä on noin 26 000. Technopoliksella on Tampereella neljä kampusta.

Kuopio

Kuopio on Pohjois-Savon maakuntakeskus. Kaupungin väkiluku on noin 106 000. Kuopiossa on yliopisto, joka on keskittynyt terveys-, ympäristö- ja hyvinvointialoihin. Erikoisosaamista yliopistossa edustavat muun muassa sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen tutkimus sekä geeniterapia- ja lääketutkimus. Opiskelijoita yliopistossa on noin 6 200. Technopoliksella on Kuopiossa kaksi kampusta.

Jyväskylä

Jyväskylä on Keski-Suomen maakuntakeskus, yliopistokaupunki ja väkiluvultaan Suomen seitsemänneksi suurin kaupunki. Jyväskylän väkiluku on noin 135 000. Jyväskylä on merkittävä kasvukeskus ja kaupungin yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa. Tutustu Technopoliksen Jyväskylän kampuksiin.