Riskienhallinta

Yrityksen riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa yhtiön liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen sekä tunnistaa, arvioida ja mitata merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, sekä vähentää niiden vaikutusta. Lisäksi riskejä seurataan osana päivittäistä liiketoiminnan johtamista. Technopoliksen riskienhallintaprosessi on kuvattu tarkemmin vuoden 2017 selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallituksen toimintakertomuksessa ja vuoden 2016 vuosikertomuksessa yhtiö on esitellyt tärkeimmät liiketoimintariskinsä. Vuoden 2017 aikana mikään tuolloin tunnistetuista riskeistä ei toteutunut merkittävällä tavalla.

Myöhään syksyllä 2017 tehdyssä uusimmassa riskiarvioinnissa yhtiön johto arvioi merkittävimmiksi Technopoliksen liiketoimintaan vaikuttaviksi riskeiksi taloudelliset, strategiset ja ulkoiset riskit. Operatiivisten riskien arvioitiin olevan vähiten merkittäviä. Yhtiön hallitus on käynyt läpi tämän arvion.