Taloudelliset tavoitteet

Technopoliksen päivitetty strategia vuosille 2017-2020 keskittyy omistaja-arvon luomiseen.

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Osakekohtaisen tuloksen (EPRA) kasvu 8‒10 % vuodessa
  • Oman pääoman tuotto (EPRA ROE) yli 8 % vuodessa
  • Osakekohtaisen nettovarallisuusarvon (EPRA NAV) kasvu vähintään 5 % vuodessa
  • Omavaraisuusaste yli 35 %