Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuus

Kestävä kehitys DNA

Vastuullisuus on osa Technopoliksen liiketoimintastrategiaa ja DNA:ta – lyhyesti sanottuna strategiamme on luoda vastuullista kilpailukykyä myymällä asiakkaillemme vähemmän tilaa henkilöä kohden mutta enemmän tehokkuutta, joustavuutta ja palveluja.

Tärkein vastuullisuustoimintaamme ohjaava työkalu on strateginen lähestymistapamme vastuullisuuteen. Tavoitteenamme on keskittyä meille tärkeimpiin asioihin ja välittää viestimme tavalla, joka on helposti sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien ymmärrettävissä, jotta voisimme ohjata toimintaamme paremmin ja motivoivammin. Strategisessa lähestymistavassa huomioidaan pitkän aikavälin näkökulma, toimialamme megatrendit ja toimintamme ytimessä oleva asiakaslähtöisyys.

Säilytämme kykymme menestyä pitkällä aikavälillä sopeutumalla oleellisiin yhteiskunnallisiin ja ympäristöön liittyviin tarpeisiin sekä yhteiskunnan vaatimuksiin. Työn muutosten ja sidosryhmien kasvavien vaatimusten vauhdittamina teemme yhteistyötä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa, jotta löydämme mielekkäitä toimia, jotka tukevat heidän menestystään, työhyvinvointiaan ja tuottavuuttaan.

Meille vastuullisuus on jokapäiväistä toimintaa, joka näkyy ekotehokkaina tiloina, motivoituneena henkilöstönä, menestystä tukevina palveluina ja yhteisöllisyytenä. Tällä vastuullisuutta painottavalla lähestymistavalla pyrimme parantamaan omaa ja asiakkaidemme kilpailukykyä.

Painopistealueet

Technopolis luokittelee yritysvastuunsa vaikutukset ja toimet kolmen teeman alle. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti näihin teemoihin liittyviä asioita.

Älykkäät toimistokampukset – Yhteisöt jotka tukevat menestymistä, hyvinvointia ja tuottavuutta

Technopolis tarjoaa työympäristön laatuun keskittyviä älykkäitä toimintaympäristöjä sekä monipuolisia ja asiakkaiden liiketoimintaa tehostavia tiloihin, työympäristöön, työelämään ja yhteisöllisyyteen liittyviä palveluita. Näin toimimalla Technopolis parantaa liiketoimintansa sekä asiakasyhteisöjensä kannattavaa ja pitkäjänteistä kasvua.

Kestävä tehokkuus – Ekotehokkaita, terveellisiä ja joustavia tiloja

Tarjoamme asiakkaillemme ekotehokkaita, terveellisiä ja joustavia tiloja sekä palveluja, joilla lisäämme kilpailukykyämme.

Osaaminen ja rehtiys – Motivoituneet, osaavat ja rehdit ihmiset

Technopoliksessa inspiroiva ja positiivinen yrityskulttuuri ja työn merkityksellisyys ovat keskeisiä tekijöitä osaajien sitouttamisessa. Arvot ja etiikka ovat yrityksen vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen perusta, ja ne varmistavat eettisten toimintaperiaatteiden, hyvän hallinnon ja riskienhallinnan noudattamisen sekä vastuun henkilöstön hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä. Toimimalla eettisesti Technopolis varmistaa läpinäkyvästi lisäarvon luomisen sidosryhmille pitkällä aikavälillä.

Painopistealueemme – älykkäät toimistokampukset, kestävä tehokkuus sekä osaaminen ja rehtiys – sisältävät kaikki tavoitteita ja toimia, jotka on suunniteltu ohjaamaan työtä.

Viimeksi päivitetty 7.11.2019