Vihreät hankkeet ja jäsenyydet

Vastuullisuus

Kansainvälinen ympäristöluokitusjärjestelmä LEED

Technopolis on sitoutunut käyttämään kohteidensa ekotehokkuuden kehittämiseen ja vertailuun kansainvälisesti tunnettua LEED-ympäristöluokitusjärjestelmää. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on amerikkalainen kiinteistöjen ympäristöjalanjälkeä tarkasteleva sertifiointijärjestelmä. Järjestelmän on laatinut U.S. Green Building Council (USGBC).

LEED-luokituksen saaaneita kohteita ovat:

 • Pulkovo 2, Pietari: LEED Core & Shell, kulta

 • Vantaa 5B (F): LEED Core & Shell, kulta

 • Vantaa 6G: LEED Core & Shell, kulta

 • Vantaa 7H: LEED Core & Shell, kulta

 • Vantaa kampus: LEED EB: O&M, kulta

 • Asemakeskus, Tampere: LEED Core & Shell, kulta

 • Yliopistonrinne 1, Tampere: LEED EB: O&M, kulta

 • Yliopistonrinne 2, Tampere: LEED Core & Shell, kulta

 • Yliopistonrinne 3-4, Tampere: LEED Core & Shell, kulta

 • Elektroniikkatie 4, Oulu: LEED EB: O&M, kulta

 • Elektroniikkatie 6, Oulu: LEED EB: O&M, kulta

 • Elektroniikkatie 8 Smarthouse, Oulu: LEED EB: O&M, kulta

 • Kontinkangas, Oulu: LEED EB: O&M, hopea

 • Peltola 1, Oulu: LEED EB: O&M, kulta

 • Peltola 2, Oulu LEED EB: O&M, kulta

 • Peltola 3, Oulu LEED EB: O&M, hopea

 • Ydinkeskusta, Oulu LEED EB: O&M, kulta

 • Innopoli 2, Espoo: LEED EB: O&M, kulta

 • Innopoli 3ABC, Espoo: LEED EB: O&M, kulta

 • Innopoli 4, Espoo: LEED Core & Shell, kulta

 • Ruoholahti 1, Helsinki: LEED EB: O&M, kulta

 • Ruoholahti 2, Helsinki: LEED Core & Shell, kulta

 • Ruoholahti 3, Helsinki: LEED Core & Shell, kulta

 • Vilna Ozas, Alfa: LEED EB: O&M, kulta

 • Vilna Ozas, Beta: LEED EB: O&M, kulta

 • Vilna Ozas, Gama: LEED EB: O&M, kulta

 • Vilna Ozas, Delta: LEED Core & Shell, kulta

 • Vilna Ozas, Penta: LEED Core & Shell, kulta

 • Lõõtsa 5, Tallinna LEED Core & Shell, kulta

 • Lõõtsa 12, Tallinna LEED Core & Shell, platina

 • Lõõtsa 2A, Tallinna LEED EB: O&M, kulta

 • Lõõtsa 2B, Tallinna LEED EB: O&M, hopea

 • Lõõtsa 4, Tallinna LEED EB: O&M, hopea

 • Lõõtsa 6, Tallinna LEED EB: O&M, hopea

 • Lõõtsa 8, Tallinna LEED EB: O&M, kulta

 • Lõõtsa 8A, Tallinna LEED EB: O&M, hopea

 • Sepapaja 1, Tallinna: LEED Core & Shell, platina

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä. Luokitus tehdään kolmannen osapuolen varmentaman sertifiointijärjestelmän kautta, jossa rakennuksen yhteenlaskettu ympäristövaikutus lasketaan ja arvioidaan. Standardin on kehittänyt BRE.

BREEAM luokituksen saaneita kohteita ovat:

 • Profil, Oslo: BREEAM New constrution: Erittäin hyvä
 • Innopoli 3D, Espoo: BREEAM New constrution: Hyvä

Toimitilojen energiansäästösopimus (TETS) ja energiatehokkuuden johtaminen

ETS_logo_144p

Kiinteistöalalla työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja RAKLI ovat sopineet energiankäytön tehostamisesta koskien vuokra-asuinkiinteistöjä ja toimitilakiinteistöjä vuosina 2017-2025.

Yritykset liittyvät kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen allekirjoittamalla erillisen liittymisasiakirjan asuinkiinteistöjen tai toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan ja sitoutumalla tehostamaan energiankäyttöään niissä esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Kaikki sopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot raportoivat kiinteistöjensä energian kulutus- ja säästötavoitteet sopimuskaudella: tavoite on 7,5%:n säästö vuoden 2025 loppuun mennessä. Technopolis on liittynyt sopimukseen ja raportoi vuosittain kohteidensa energian kulutuksen ja säästötoimenpiteet.

Technopoliksella on energiatehokkuusdirektiivin mukainen sekä Toimitilojen energiansäästösopimusta tukeva yrityksen energiakatselmus, joka tukee kohdekatselmuksia.

 

Vihreä sähkö ja kaukokylmä

Technopolis tarjoaa asiakkailleen 100 % uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä kaikilla Suomen kampuksilla sekä Vilnan kampuksella.

Kaukokylmää hyödynnetään Suomessa Ruoholahden ja Norjassa Oslon kampuksilla. Technopolis tutkii kaukokylmän lisäämistä kampuksilleen mahdollisuuksien mukaan.

Sähköajoneuvojen latauspisteet ja vihreä liikkuminen

Technopolis kannustaa asiakkaitansa käyttämään vähäpäästöisiä ajoneuvoja tai kevyen liikenteen kulkuvälineitä. Uudisrakennushankkeet pyritään sijoittamaan hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle.

Suurimmassa osassa Technopoliksen kampuksia on sähköautojen latauspisteitä. Pulkovon kampuksella Venäjällä on ollut käytössä toimistokampuksen ja keskustan välillä sukkuloiva bussi työntekijöitä varten. Olemassa olevien kampusten pyöräpaikkojen ja henkilöstön suihkutilojen määrää on suunnitelmallisesti kehitetty kansainvälisten LEED -luokitusten myötä. Tämän lisäksi Technopolis on teettänyt omille toimistoilleen pääkaupunkiseudulla työmatkustussuunnitelmat yhdessä Helsingin seudun liikenteen kanssa. Työmatkustussuunnitelmien avulla pyritään kehittämään työntekijöiden älykästä ja ekologista liikkumista. Suunnitelmien tuloksena kohteissa on käytössä julkisen liikenteen aikataulunäyttöjä ja pysäkkikarttoja. Technopolis kannustaa asiakkaitaan vihreään liikkumiseen ja työhyvinvointiin myös esimerkillään: Technopolis osallistuu vuosittain Suomi pyöräilee -kampanjan järjestämään Kilometrikisaan.

Vihreä hankintaohje

Technopoliksen Suomen ja Viron kohteissa käytössä olevan vihreän hankintaohjeen tavoitteet ovat:

 • Energy Star -merkityn tai muun korkean energiamerkinnän saavuttaneen tieto- ja viestintätekniikan käyttö;
 • ympäristöohjelmien tai -suunnitelmien edellyttäminen konesaleilta;
 • ympäristö- tai laatuohjelmien edellyttäminen siivous-, kiinteistöhuolto- ja ravintolakumppaneilta;
 • ympäristöystävällisten tuotteiden ja menetelmien hyödyntämisen edellyttäminen kumppaneilta;
 • sekajätteen vähentäminen 10%:lla;
 • jätteiden hyötykäyttöasteen nostaminen vähintään 60%:iin;
 • 100 % PEFC-, FSC- tai Blue Angel -sertifioidun paperin käyttö omissa toimistoissa ja myynti asiakkaille; ja
 • vastuullisuusstrategiassa asetettujen energiatehokkuus- ja vedensäästötavoitteiden edellyttäminen kiinteistöissä tehtäviltä remonteilta ja ajanmukaistamistoimenpiteiltä.

Kaikissa Technopoliksen kohteissa yhtiön omien ja vuokraamien työsuhdeautojen CO2-päästöille on asetettu rajaksi 150 g/km:lta. Technopolis harkitsee tiukentavansa päästörajoitusta tulevaisuudessa EU:n päästörajatavoitteiden suuntaisesti.

Vihreät jäsenyydet

 Technopolis on Finnish Green Building Councilin jäsen. FIGBC on yhdistys, joka kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. FIGBC:n toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. FIGBC:n keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi.
Olemme Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n jäsen. RAKLI:n tavoitteena on toimia kiinteistö- ja rakentamisalan kehityksen käynnistäjänä ja toimijoiden verkottajana. RAKLI:n missiona on tuottaa hyvinvointia ja kilpailukykyä edistävää rakennettua ympäristöä.

Viimeksi päivitetty 30.9.2020